Головна » Архів матеріалів

1-го листопада 2020 року науковий журнал «Змиевское краеведение» було включено до бази  Барселонського університету MIAR.

MIAR збирає дані для ідентифікації та аналізу наукових журналів. Якщо який-небудь ISSN введений в поле пошуку, система визначить, в яких базах даних з тих, які передбачені в матриці, індексується журнал, незалежно від того, чи включений він в MIAR, і розрахує свій ICDS (не рахуючи Індекс виживання, якщо він не формується частиною MIAR).

MIAR

MIAR собирает данные для идентификации и анализа научных журналов. Если какой-либо ISSN введён в поле поиска, система определит, в каких базах данных из тех, которые предусмотрены в матрице, индексируется журнал, независимо от того, включён ли он в MIAR, и рассчитает свой ICDS (не считая Индекс выживаемости, если он не формируется частью МИАР).

MIAR recolecta datos para la identificación y análisis de revistas científicas. Si se introduce en la casilla de búsqueda cualquier ISSN el sistema localizará en qué bases de datos de las contempladas en la matriz está indizada la revista, esté recogida o no en MIAR, y calculará su ICDS (sin contar el Índice de Pervivencia si no forma parte de MIAR).

Переглядів: 192 | Дата: 2020-11-01

20 липня 2020 року вийшов  у світ перший том Зміївської біографічної енциклопедії. У цьому науково-довідковому виданні представлені біографії найбільш відомих та заслужених людей, які народилися або працювали на теренах Зміївського повіту та Зміївського району. На основі великого фактичного матеріалу авторка об’єднала дані про значну кількість видатних уродженців Зміївщини: відомих учених, генералів та адміралів, кіноакторів, священнослужителів, художників, Героїв Союзу РСР, Героїв Соціалістичної Праці, Почесних жителів Зміївського району тощо. Енциклопедія призначена для спеціалістів у галузі історичного краєзнавства та біографістики, учнівської молоді, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться історією рідного края. Перший том містить біограми 176 видатних уродженців Зміївського повіту та Зміївського району і складається з 676 сторінок тексту та ілюстрацій

Друк першого тому Зміївської біографічної енциклопедії став можливим завдяки меценатській допомозі Сергія Леонідовича Зозулі та Петра Володимировича Кучкова. Більша частина накладу надійде до шкіл та бібліотек Харкова і Зміївського району. З огляду на невеликий наклад видання, до продажу надійшли лише 18 примірників. Вартість – 350 грн. З приводу придбання звертатися до автора: +38 095-409-11-15 (Євгенія Володимирівна).

Обкладинка

Переглядів: 459 | Дата: 2020-07-21

10 червня 2020 року головою Зміївської районної державної адміністрації було підписано Розпорядження №151, згідно з яким створено координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Зміївській районній державній адміністрації. Цим же розпорядженням затверджено склад ради, до якої, серед інших, включено президента ГО «Зміївське наукове краєзнавче товариство»  Бутенка Юрія Олександровича.

Переглядів: 185 | Дата: 2020-07-21

Щорічно 28 травня в Україні відзначається День краєзнавства. Саме цього дня 1925 року в Харкові розпочав свою роботу Всеукраїнський з’їзд краєзнавців, на якому було ухвалене рішення про створення Українського комітету краєзнавства – предтечі Національної спілки краєзнавців України.

З 2008 р. у Каразінському університеті діє Центр краєзнавства, якому в 2011 р. було присвоєне ім’я академіка П. Т. Тронька. Він став першим в Україні організаційно оформленим осередком наукового краєзнавства у вищій школі. Щорічно проводяться Міжнародні краєзнавчі конференції молодих учених і літні навчально-виробничі краєзнавчі практики, які теж є найстарішими в нашій державі.

З 2014 р. працює Зміївське наукове краєзнавче товариство, яке об'єдную у своїх лавах учених, учителів та краєзнавців-аматорів.

Переглядів: 248 | Дата: 2020-06-02

16 травня у світі відзначається Міжнародний день біографів. Саме цього дня у 1763 р. в Лондоні відбулася перша зустріч літераторів Семюеля Джонсона та Джеймса Босвелла. В результаті розпочалася робота над двотомною книгою «Життя Семюеля Джонсона», яка вважається найвидатнішим англомовним біографічним твором усіх часів. Книга, над якою Дж. Босвелл працював 28 років, стала першим взірцем біографічного твору сучасного типу, якому була притаманна скрупульозна точність оповіді, реалізм і водночас – образність викладення. Незважаючи на більш ніж поважний вік біографічного жанру (який у європейській традиції бере свої витоки від епохи класичної давньогрецької культури), він був і залишається одним найбільш популярних серед авторів та улюблених читачами.

Біографістика, біографіка – наукова історична дисципліна, що досліджує теорію, методологію, історіографію, історико-біографічну термінологію, проблематику джерелознавства на складання біографій та види біографічної продукції.

В Україні біографістикою, історично-біографічниими дослідженнями займається Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Зміївське наукове краєзнавче товариство, Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та інші академічні інституції.

Термін «біографістика» замінив термін «біографіка», що використовувався в широкому плані на позначення літературно-біографічного жанру. Тому розрізняють:

  • «донаукову» біографістику (від доби античності) та
  • наукову біографістику (від кінця XVIII ст. до початку XIX ст.).
Переглядів: 217 | Дата: 2020-06-02

6 грудня 2019 року президент Зміївського наукового краєзнавчого товариства прийняв участь у XXXVII-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Сучасне краєзнавство в міждисциплінарному вимірі (присвячується 175-річчю з дня народження І. Ю. Рєпіна)». У ході пленарного засідання Ю. О. Бутенко представив колективну монографію «Історія Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка: Короткий нарис» науковій спільноті, а також подарував декілька екземплярів Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька, Центральній науковій бібліотеці ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка, Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Переглядів: 294 | Дата: 2019-12-07

19 вересня 2019 року у Зміївському ліцеї №1 ім. З. К. Слюсаренка відбулася презентація колективної монографії «Історія Зміївського ліцею №1 ім. З. К. Слюсаренка: Короткий нарис», яка вийшла у видавництві «Мачулін» завдяки співпраці Зміївського наукового краєзнавчого товариства (ідея,  наукове редагування, рецензування) та колективу навчального закладу (виконання, літературна редакція). Над підготовкою цієї роботи працювали М. П. Швець, Л. І. Дударєва, Н. М. Комишанченко, Ю. О. Коловрат-Бутенко, Є. В. Полях, З. М. Тимченко, Н. В. Зоріна, Д. І. Беднер, К. О. Беспалько, К. А. Калітіна, Р. В. Нанака, М. О. Підопригора, Д. С. Обозна, І. Д. Ігнатьєва, А. В. Пилипенко, Д. О. Литвин, К. В. Анацька, С. В. Степаненко, Я. В. Левицька, А. М. Онопко, О. Є. Бібік, І. П. Заярний , О. В. Штана, О. А. Алексеєвцева, Т. Є. Логвіна.

Книга побачила світ завдяки меценатській допомозі Валерії Олегівни Мураєвої, Петра Володимировича Кучкова та колишнього учня навчального закладу, що побажав залишитись невідомим.

Більша частина тиражу була подарована бібліотекам та науковим установам Харкова та Зміївського району. Придбати книгу можна у Змієві (кіоск «Книжный мир») або замовити у Зміївському науковому краєзнавчому товаристві (063-80-82-936).

Переглядів: 273 | Дата: 2019-10-01

17 травня 2019 р. директора Центру краєзнавства, професора С. М. Куделка за багатолітню плідну працю, особисті досягнення у професійній діяльності та вагомий внесок у популяризацію здобутків учених Північно-Східного регіону України і сприяння його інноваційному розвитку було нагороджено Подякою Президії Національної академії наук України. Церемонія вручення була приурочена до Дня науки.

Подяка

Переглядів: 357 | Дата: 2019-06-24

13 березня 2019 року електронний науковий журнал «Змиевское краеведение» включено до системи ERIH PLUS.

ERIH PLUS (спочатку називався European Reference Index for the Humanities або ERIH) є системою реферування та індексації, що містить бібліографічну інформацію про академічний журнал з гуманітарних і суспільних наук. Індекс включає в себе всі журнали, які відповідають наступним вимогам: «чіткі процедури зовнішнього експертного оцінювання; академічна редакційна колегія з членами з університетами або іншими незалежними дослідницькими організаціями, дійсний код ISSN, підтверджений міжнародним реєстром ISSN, анотації англійською та / або іншою міжнародною мовою, що стосуються всіх опублікованих статей, інформація про представництва та адреси авторів, максимум дві третини - автори опубліковані в журналі з того самого закладу».

Сторінка «Змиевское краеведение» у ERIH PLUS.

Переглядів: 395 | Дата: 2019-03-13

Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації управління культури та туризму за вагомий особистий внесок у справу збереження історико-культурної спадщини Харківської області нагороджений кандидат історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології С. М. Куделко.

Вітаємо з нагородженням і бажаємо подальших творчих успіхів!

Грамота

Переглядів: 426 | Дата: 2019-02-08

1 2 3 ... 11 12 »