Громадську організацію «Зміївське наукове краєзнавче товариство» було створено 9 квітня 2014 року. Товариство об'єднує у своїх лавах учених, вчителів та краєзнавців Харківської області. Основною метою суспільства є всебічне наукове вивчення унікального Зміївського регіону Слобідської України (приблизно відповідного колишньому Зміївському повіту Харківської губернії Росії). Поштовхом до створення товариства послугувала робота влітку 2012 року ініціативної групи у складі О. М. Обченка, Ю. А. Коловрата-Бутенка, Ю. І. Кандиби та ін. Активна фаза підготовки до реєстрації організації розпочалася взимку 2013 року. Товариство зареєстроване як юридична особа 9 квітня 2014 року за №1418131.

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є сприяння проведенню археологічних, геологічних, географічних, зоологічних, ботанічних, гідрологічних, етнографічних, історичних, біографічних, метеорологічних досліджень Зміївського краю.

Наукова діяльність

Члени Товариства регулярно приймають участь у роботі Міжнародних та регіональних краєзнавчих заходів, зокрема у Міжнародній краєзнавчій конференції молодих вчених, що проводиться історичним факультетом ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Офіційними виданнями Товариства є електронний науковий журнал «Змиевское краеведение» (ISSN 2413-7901). У журналі публікуються статті дійсних членів Зміївського наукового краєзнавчого товариства та інших дослідників, відображено основні результати фундаментальних та прикладних досліджень, що належать до території Зміївського регіону Слобідської України. Номери «Змиевского краеведения» розміщуються в науковій електронній бібліотеці «КіберЛенінка» (ліцензійний договір № 32878-01 від 23.10.2015), яка експортує всі свої метадані у відкриті репозиторії наукової інформації: Google Scholar, OCLC WorldCat, Соціонет, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registr Repositories (ROAR), Open Access Infrastructure для Research in Europe (OpenAIRE), Research Papers in Economics (RePEc), EBSCO A-to-Z. Також статті журналу представлено в Науковій електронній бібліотеці (ліцензійний договір № 251-04/2016 від 27.04.2016), яка веде проект «Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)».

Співробітництво

У рамках своєї статутної діяльності Зміївське наукове краєзнавче товариство співпрацює з організаціями та установами Харківської області. Партнерами Товариства є:

  • Центр краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька;
  • Національний природний парк «Гомольшанські ліси»;
  • Історичний факультет ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
  • Факультет геології, географії, рекреації та туризму ХНУ імені В. Н. Каразіна;
  • Електронне видання «Історія Зміївського краю».