Зміїв

Новини Товариства

1-го листопада 2020 року науковий журнал «Змиевское краеведение» було включено до бази  Барселонського університету MIAR.

MIAR збирає дані для ідентифікації та аналізу наукових журналів. Якщо який-небудь ISSN введений в поле пошуку, система визначить, в яких базах даних з тих, які передбачені в матриці, індексується журнал, незалежно від того, чи включений він в MIAR, і розрахує свій ICDS (не рахуючи Індекс виживання, якщо він не формується частиною MIAR).

MIAR

MIAR собирает данные для идентификации и анализа научных журналов. Если какой-либо ISSN введён в поле поиска, система определит, в каких базах данных из тех, которые предусмотрены в матрице, индексируется журнал, независимо от того, включён ли он в MIAR, и рассчитает свой ICDS (не считая Индекс выживаемости, если он не формируется частью МИАР).

MIAR recolecta datos para la identificación y análisis de revistas científicas. Si se introduce en la casilla de búsqueda cualquier ISSN el sistema localizará en qué bases de datos de las contempladas en la matriz está indizada la revista, esté recogida o no en MIAR, y calculará su ICDS (sin contar el Índice de Pervivencia si no forma parte de MIAR).

Переглядів: 237 | Дата: 2020-11-01

20 липня 2020 року вийшов  у світ перший том Зміївської біографічної енциклопедії. У цьому науково-довідковому виданні представлені біографії найбільш відомих та заслужених людей, які народилися або працювали на теренах Зміївського повіту та Зміївського району. На основі великого фактичного матеріалу авторка об’єднала дані про значну кількість видатних уродженців Зміївщини: відомих учених, генералів та адміралів, кіноакторів, священнослужителів, художників, Героїв Союзу РСР, Героїв Соціалістичної Праці, Почесних жителів Зміївського району тощо. Енциклопедія призначена для спеціалістів у галузі історичного краєзнавства та біографістики, учнівської молоді, а також для широкого загалу читачів, що цікавляться історією рідного края. Перший том містить біограми 176 видатних уродженців Зміївського повіту та Зміївського району і складається з 676 сторінок тексту та ілюстрацій

Друк першого тому Зміївської біографічної енциклопедії став можливим завдяки меценатській допомозі Сергія Леонідовича Зозулі та Петра Володимировича Кучкова. Більша частина накладу надійде до шкіл та бібліотек Харкова і Зміївського району. З огляду на невеликий наклад видання, до продажу надійшли лише 18 примірників. Вартість – 350 грн. З приводу придбання звертатися до автора: +38 095-409-11-15 (Євгенія Володимирівна).

Обкладинка

Переглядів: 500 | Дата: 2020-07-21

10 червня 2020 року головою Зміївської районної державної адміністрації було підписано Розпорядження №151, згідно з яким створено координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Зміївській районній державній адміністрації. Цим же розпорядженням затверджено склад ради, до якої, серед інших, включено президента ГО «Зміївське наукове краєзнавче товариство»  Бутенка Юрія Олександровича.

Переглядів: 228 | Дата: 2020-07-21

1 2 3 ... 11 12 »