Співпраця

Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство» (ЗНКТ) є неурядовим некомерційним неприбутковим суспільно-громадським просвітницьким науковим товариством, що ставить собі на меті об'єднання зусиль краєзнавців-аматорів та науковців задля вивчення історії, етнографії, природи та життя видатних людей Зміївщини, розвитку у регіоні науки та культури.

Результати наукових досліджень Зміївське наукове краєзнавче товариство публікує у «Віснику Зміївського наукового краєзнавчого товариства», електронному науковому журналі «Змиевское краеведение», а також окремими монографіями з подальшим їх безкоштовним розповсюдженням  у бібліотечній та шкільній мережах Харківської області.

Задля реалізації статутних цілей товариство співпрацює з науково-дослідними та навчальними закладами, виробничими та адміністративними установами, підприємцями регіону, благодійними фондами.

Учена рада Зміївського наукового краєзнавчого товариства запрошує до співробітництва всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб.

Програма співпраці має три основних напрями:

Контакти:

Електропошта: zmiev-societas@at.ua

Мобільний: 063-80-82-936