СПІВПРАЦЯ

Громадська організація «Зміївське наукове краєзнавче товариство» (ЗНКТ) є неурядовим некомерційним неприбутковим суспільно-громадським просвітницьким науковим товариством, що ставить собі на меті об'єднання зусиль краєзнавців-аматорів та науковців задля вивчення історії, етнографії, природи та життя видатних людей Зміївщини, розвитку у регіоні науки та культури.

Результати наукових досліджень Зміївське наукове краєзнавче товариство публікує у "Віснику". а також окремими монографіями з подальшим їх безкоштовним розповсюдженям  у бібліотечній та шкільній мережах Зміївщини.

Задля реалізації статутних цілей товариство співпрацює з науково-дослідними та навчальними закладами, виробничими та адміністративними установами, підприємцями регіону, благодійними фондами.

Вчена рада Зміївського наукового краєзнавчого товариства запрошує до співробітництва всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб.

Контакти:

Електропошта: Zmiev-societas@yandex.ua

Мобільний: 063-80-82-936