Відділення богослов'я та церковної історії

Відділення богослов'я та церковної історії створено як один з основних підрозділів Зміївського наукового краєзнавчого товариства задля вивчення питань православного богослов'я, історії храмів та святинь території Зміївського регіону Слобожанщини, розвитку духовності.

Завідувач відділенням

О. М. Бєлозор

Дійсний член Товариства, кандидат богословських наук, протоієрей отець Олександр (Миколайович Білозор).

Контакти: bel--aleks_00@mail.ru

 

Проект «Історія храмів Зміївського краю»

На виконання основної мети відділення займається пошуком архівних джерел та написанням історій кожного окремого храму, монастиря, що існували на теренах Зміївщини.

Мета проекту: Кожному храму свою історію.

Очікуваний результат: реалізація проекту значно підвищить цікавість зміївчан не тільки до історії малої Батьківщини, але й до православних святинь регіону, розвине інтерес до православної духовності.

Координатор та головний редактор проекту: О. М. Білозор.

Строк реалізації: для кожної монографії окремо.