Структура

Найвищим органом керівництва Товариства є Загальні збори.


На чолі Товариства стоїть президент (Ю. О. Коловрат-Бутенко), який очолює також Учену раду.

Учена рада є найвищим виконавчим органом Товариства, здійснює керівництво поточними справами.

Заступником президента є віце-президент (Н. О. Вус).

Другим заступником та діловодом є головний учений секретар (О. В. Бондаренко).

До складу Ученої ради за посадою входять президент, віце-президент, канцлер, головний учений секретар та завідувачі відділеннями.

 

В організаційно-науковому відношенні Зміївське наукове краєзнавче товариство поділяється на сім відділень:

1) суспільно-гуманітарних наук (завідувач Л. П. Хименко);

2) природничих наук (завідувач Ю. І. Кандиба);

3) богослов'я  та церковної історії (завідувач О. М. Білозор).

4) мистецтв та літератури (завідувач Г. М. Петровська);

5) Чугуївське  (вакансія);

6)  Балаклійське  (вакансія);

7) Первомайське (Н. О. Вус).

 

Контрольно-ревізійні функції, а також нагляд за дотриманням законності і додержанням принципів академічності апарату та керівних органів Товариства виконує Наглядова рада (голова – С. М. Куделко) у складі не менше двох осіб.