Вісник Зміївського наукового краєзнавчого товариства

Редакційна колегія журналу «Вісник Зміївського наукового краєзнавчого товариства»

Головний редактор:

д. ч. ЗНКТ, канд. іст. н. С. М. Куделко

Секретар:

д. ч. ЗНКТ, м-тр іст. О. В. Бондаренко

Члени редколегії:

д. ч. ЗНКТ, канд. іст. н. Ю. В. Буйнов (археологія)

д. ч. ЗНКТ, канд. геогр. н. Ю. І. Кандиба (географія)

д. ч. ЗНКТ, канд. біол. н. А. С. Влащенко (біологія)

д. ч. ЗНКТ, канд. екон. н. М. І. Бондаренко (економіка)

д. ч. ЗНКТ, канд іст. н. in spe О. М. Обченко (філософія)

д. ч. ЗНКТ, м-тр іст. Ю. О. Бутенко (історія)

 

Адреса редакції: 63403 Україна, Харківська область, м. Зміїв, провулок Чкалова, 3 А.

Адреса для надсилання статей (див.: правила для авторів): zmiev-societas@at.ua

 

Правила для авторів

Стаття має містити наступні обов'язкові елементи:

 1. УДК
 2. Назва
 3. ПІП автора
 4. місце роботи автора
 5. електронну адресу автора
 6. анотацію (українською, російською та англійською мовою)
 7. ключові слова  (українською, російською та англійською мовою)
 8. текст статті
 9. список джерел та літератури (у алфавітному порядку)
 10. список вжитих скорочень (у алфавітному порядку)
 11. рисунки (малюнки, креслення, таблиці, карти, фотографії)

Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал одинарний, відступ 1 см.

Усі без виключень рисунки надсилаються до редакції у форматі малюнків BMP або JPEG з розширенням не  менш 300 пікселів.

Стаття та усі рисунки до неї надсилаються до редакції за електронною адресою одним архівом RAR.

Посилання у статті внутрішньотекстові [10, с. 25], де 10 - порядок джерела або літератури з відповідного списку, с. 25 - номер сторінки. Різні джерела та литература розділяються знаком ; [10, с. 25; 23; 56, с. 4].

Бібліографічне оформлення здійснюється за правилами ДСТУ 8302: 2015.

Надіслані статті рецензуються і можуть бути відхилені.

Редагування статей не здійснюється - вони друкуються у авторській редакції. 

Граматика. Текст статті повинен бути ретельно вичитаний на наявність граматичних помилок. Імена власні пишуться в такому вигляді: Н. В. Гоголь, тобто з пробілами між ініціалами і прізвищем. Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами і прізвищем і в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + Пробіл). В українській і російській мові в текстах тире довше, ніж дефіс і обрамляється з обох сторін пробілами, а в роках і століттях - без пробілів. Наприклад: «1914-1918 або XIX-XX століття». Для вставки тире рекомендується використовувати поєднання клавіш Shift + «мінус» (на цифровій клавіатурі). Дефіс пробіл не обрамляється: 11-12 вересня. Лапки правильно вставляти у вигляді: «». Між словами ставиться тільки один пробіл. Два і більше прогалин, що йдуть підряд - це помилка. Неприпустимо використовувати прогалини як спосіб форматування тексту. У назвах установ, складаються з декількох слів, з великої літери пишеться тільки перше слово. У числах ціла частина від дробової відокремлюється комою.

Адреса для надсилання статей: zmiev-societas@at.ua