Відділення суспільно-гуманітарних наук

Відділення суспільно-гуманітарних наук створено як один з основних науково-дослідницьких підрозділів Зміївського наукового краєзнавчого товариства. Головною метою відділення є достеменне вивчення історії Зміївщини, складання біографій найбільш видатних її уродженців, створення відомчих історій установ, підприємств та організацій регіону.

До складу відділення входять секції: археології, етнології, історії, слов'янської міфології та філософії ім. Д. М. Дудка .
 

Завідуюча відділенням

Л. П. Хименко

Дійсний член та Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства, учитель історії та географії Соколівського навчально-виховного комплексу імені Отакара Яроша Хименко Любов Павлівна.

Контакти: +380 999557817 

Задля досягнення мети по відділенню суспільно-гуманітарних наук затверджено до виконання три проекти: «Історія міст і сіл Зміївщини», «Змиевская летопись», «Календар Зміївських пам'ятних дат».

 

Проект «Історія міст і сіл Зміївщини»

Мета: створення серії наукових монографій, кожна з яких буде присвячена одному з населених пунктів історичної Зміївщини. Головне гасло проекту: «Кожному населеному пункту свою історію».

Очікуваний результат: забезпечення бібліотек та шкіл Слобожанщини серією монографій, що кількісно буде відповідати клькості населенних пунктів історичної Зміївщини.

Виконавці: автори монографій – дійсні члени по відділенню суспільно-гуманітарних наук.

Відповідальний редактор та координатор проекту: Л. П. Хименко

Строки реалізації: для кожної монографії окремо.

Проект «Змиевская летопись»

(Рішення №1 Загальних зборів від 21.06.2014)

Мета: написання повної історії Зміївщини від початку історичного часу до останніх місяців сучасності з розкриттям усіх загальноісторичних питань на прикладах з досліджуваної території. Передбачає створення за тематично-хронологічним принципом 9 книг.

Очікуваний результат: реалізація проекту дозволить вперше узагальнити весь напрацьований істориками та археологами матеріал, провести аналіз наявної історіографічної бази, виокремити недопрацьовані питання, намітити головні напрямки подальшого археологічного та історичного вивчення регіону.

Виконавці: Ю. О. Коловрат-Бутенко, а також у якості співавторів дійсні члени Товариства по відділенню суспільно-гуманітарних наук.

Відповідальний редактор та координатор проекту: Ю. О. Коловрат-Бутенко.

Строки реалізації: для кожної монографії окремо. 5 том серії, присвячений періоду раннього середньовіччя, вийшов окремим виданням.

 

Проект «Календар пам'ятних дат Зміївщини» (щорічник)

(Рішення №1 Загальних зборів від 21.06.2014)

Мета: складання повної хронології історичних подій території Зміївщини.

Очікуваний результат: реалізація проекту дозволить узагальнити хроноголію подій регіону, що стане значною допомогою для подальшого вивчення історії.

Виконавці: дійсні члени по відділенню суспільно-гуманітарних наук.

Відповідальний редактор та координатор проекту: С.М.Куделко.

Строки реалізації: щороку.