Історичний факультет ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

ХНПУ

Заснований у 1907 році. Відновив підготовку кадрів у 1991 році. В наш час на факультеті навчається більше 400 студентів.

На Історичному факультеті діє аспірантура за спеціальністю 032 «Історія та археологія» та 033 «Філософія» та докторантура за спеціальністю 033 «Філософія». Плідно працює Вчена Рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Підготовку зі спеціальності забезпечують кафедри: історії України, всесвітньої історії, географії і методики викладання географії, суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, філософії. На факультеті працюють наукові гуртки. Студенти історичного факультету є переможцями наукових конкурсів, Всеукраїнських олімпіад та турнірів з історії; учасниками та переможцями міжнародних грантових програм.

Договір про співробітництво з історичним факультетом ХНПУ ім. Г. С. Сковороди