ПРОФЕСОР ЗМІЇВСЬКОГО НАУКОВОГО КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА

Положення

Зміївського наукового краєзнавчого товариства

«Про почесне звання “Професор Зміївського наукового краєзнавчого товариства”»

 

  1. Загальні положення

1.1. Почесне звання «Професор Зміївського наукового краєзнавчого товариства» (далі за текстом – Професор ЗНКТ) встановлюється задля підтвердження та пошани заслуг найбільш видатних учених у галузі педагогіки та популяризації краєзнавства, а також для підвищення ролі та значущості академічної науки.

1.2. Почесне звання «Професор ЗНКТ» може присвоюватися дійсним членам ЗНКТ, які мають вчений ступінь не нижчий за доктора філософії (кандидата наук) або рівний йому. Кількість професорів ЗНКТ не обмежена.

 

  1. Особи, що можуть бути номінантами на почесне звання «Професор ЗНКТ»

2.1. На почесне звання «Професор ЗНКТ» можуть бути номіновані дійсні члени Зміївського наукового краєзнавчого товариства, які мають вчений ступінь не нижчий за доктора філософії (кандидата наук) або рівний йому, а також мають значні досягнення у галузі популяризації науки та викладання наукових дисциплін. Зокрема ті, хто:

2.1.1. має у своєму доробку більше 100 навчальних, навчально-методичних, методичних та науково-популярних публікацій краєзнавчого змісту;

2.1.2. вичитав у рамках роботи ЗНКТ більше 20 лекцій для учнів і студентів літніх шкіл;

2.1.3. є організатором проведення більше 20 наукових краєзнавчих конференцій, читань та виставок.

 

  1. Порядок висування номінантів на почесне звання «Професор ЗНКТ»

3.1. Номінанти на почесне звання «Професор ЗНКТ» можуть бути висунуті:

3.1.1. президентом ЗНКТ;

3.1.2. Ученою радою ЗНКТ;

3.1.3. відділеннями ЗНКТ;

3.2. Висувач номінанта звертається із заявою до Ученої ради ЗНКТ з додаванням необхідної інформації по номінанту:

3.2.1. представлення висувача;

3.2.2. список друкованих праць номінанта;

3.2.3. довідка (у довільній формі) про наукову, педагогічну та науково-організаційну діяльність номінанта.

 

  1. Порядок присвоєння почесного звання «Професор ЗНКТ»

4.1. Почесне звання «Професор ЗНКТ» надається рішенням Ученої ради за результатами відкритого голосування простою більшістю голосів. За умов рівності голосів, голос президента є вирішальним.

4.2. Диплом «Професор Зміївського наукового краєзнавчого товариства» та посвідчення вручаються під час урочистої церемонії, на якій президент виступає з промовою, де характеризує досягнення номінанта у науковій, педагогічній, науково-організаційній діяльності. З відповідною промовою виступає номінований Професор ЗНКТ. Диплом та посвідчення вручає головний учений секретар.

 

  1. Права Професора ЗНКТ

5.1. Професору ЗНКТ щорічно надається можливість прочитати публічну лекцію членам ЗНКТ.

5.2. Доповідь Професора ЗНКТ, зачитана на урочистій церемонії, друкується у «Віснику ЗНКТ».

5.3. Фотопортрет Професора ЗНКТ розміщується на офіційному сайті і в головному корпусі будівлі ЗНКТ, а біографічна довідка вноситься у Книгу Професорів ЗНКТ.

 

6. Про компенсаційний внесок

6.1. Особа, якій присвоєне почесне звання «Професор Зміївського наукового краєзнавчого товариства», вносить компенсаційний внесок у розмірі собівартості виготовлення диплому та посвідчення.