ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ЗМІЇВСЬКОГО НАУКОВОГО КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА

Положення

Зміївського наукового краєзнавчого товариства

«Про почесне звання “Почесний доктор Зміївського наукового краєзнавчого товариства”»

 

  1. Загальні положення

1.1. Почесне звання «Почесний доктор Зміївського наукового краєзнавчого товариства» (далі за текстом – Почесний доктор ЗНКТ) встановлюється задля підтвердження та пошани заслуг найбільш видатних учених, суспільних, політичних, релігійних діячів, а також для підвищення ролі та значущості академічної науки.

1.2. Почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ» може надаватися дійсним членам Зміївського наукового краєзнавчого товариства (далі за текстом – ЗНКТ). При цьому, одночасно можуть мати звання «Почесний доктор ЗНКТ» не більш як 12 дійсних членів ЗНКТ.

1.3. Почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ» може надаватися особам, що не є членами ЗНКТ, але не більше одного звання на рік.

 

  1. Особи, що можуть бути номінантами на почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ»

2.1. На почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ» можуть бути номіновані:

2.1.1. дійсні члени ЗНКТ, що плідно пропрацювали в організації не менш як 15 років поспіль;

2.1.2. дійсні члени ЗНКТ, які мають у своєму доробку не менш як 100 опублікованих наукових та науково-популярних краєзнавчих праць просвітницького характеру, серед яких 2 монографії;

2.1.3. релігійні діячі (представники традиційних конфесій), які не є членами Зміївського наукового краєзнавчого товариства та мають ступінь не нижчий за магістра богослов’я або магістра церковної історії і зробили значний внесок у розвиток ЗНКТ або краєзнавства;

2.1.4.політичні і суспільні діячі України, які не є членами Зміївського наукового краєзнавчого товариства та мають учений ступінь не нижчій за магістра і зробили значний внесок у розвиток ЗНКТ або краєзнавства.

 

  1. Порядок висування номінантів на почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ»

3.1. Номінанти на почесне звання «Почесний доктор» можуть бути висунуті:

3.1.1. президентом ЗНКТ;

3.1.2. Ученою радою ЗНКТ;

3.1.3. відділеннями ЗНКТ;

3.1.4. ученими радами вищих навчальних закладів;

3.1.5. державними та громадськими академіями наук.

3.2. Висувачі номінанта звертаються із заявою до Ученої ради Зміївського наукового краєзнавчого товариства з додаванням необхідної інформації по номінанту:

3.2.1. представлення висувача;

3.2.2. список друкованих праць номінанта;

3.2.3. довідка (у довільній формі) про наукову, педагогічну суспільну та організаційну діяльність номінанта.

 

  1. Порядок присвоєння почесного звання «Почесний доктор ЗНКТ»

4.1. Почесне звання «Почесний доктор ЗНКТ» надається рішенням Ученої ради за результатами відкритого голосування простою більшістю голосів. За умов рівності голосів, вирішальним є голос президента.

4.2. Диплом «Почесний доктор Зміївського наукового краєзнавчого товариства» та посвідчення вручаються під час урочистої церемонії, на якій президент ЗНКТ виступає з промовою, де характеризує досягнення номінанта у науковій, педагогічній, релігійній, політичній, суспільній діяльності. З відповідною промовою виступає обраний Почесний доктор ЗНКТ. Диплом та посвідчення вручає головний учений секретар.

 

  1. Права Почесного доктора ЗНКТ

5.1. Почесному доктору ЗНКТ щорічно надається можливість прочитати публічну лекцію дійсним членам ЗНКТ.

5.2. Почесний доктор ЗНКТ, який не є його членом має право приймати участь у роботі та житті організації на правах почесного члена.

5.3. Доповідь Почесного доктора ЗНКТ, зачитана на урочистій церемонії, друкується у «Віснику ЗНКТ».

5.4. Фотопортрет Почесного доктора ЗНКТ розміщується на офіційному сайті і в головній будівлі ЗНКТ.

 

6. Про компенсаційний внесок

6.1. Особа, якій присвоєне почесне звання «Почесний доктор Зміївського наукового краєзнавчого товариства», вносить компенсаційний внесок у розмірі собівартості виготовлення диплому та посвідчення.