ПОЧЕСНИЙ МАГІСТР ЗМІЇВСЬКОГО НАУКОВОГО КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА

Положення

Зміївського наукового краєзнавчого товариства

«Про почесне звання “Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства”»

 

  1. Загальні положення

1.1. Почесне звання «Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства» (далі за текстом – Почесний магістр ЗНКТ) встановлюється задля підтвердження та пошани заслуг найбільш видатних учителів-краєзнавців, суспільних, політичних, релігійних діячів, а також для підвищення ролі та значущості академічної науки.

1.2. Почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» може надаватися дійсним членам Зміївського наукового краєзнавчого товариства. При цьому, одночасно можуть мати почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» не більш як 12 дійсних членів ЗНКТ.

1.3. Почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» може надаватися особам, що не є членами ЗНКТ, але не більше одного звання на рік.

 

  1. Особи, що можуть бути номінантами на почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ»

2.1. На почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» можуть бути номіновані:

2.1.1. дійсні члени ЗНКТ, що плідно пропрацювали в організації не менш як 15 років поспіль;

2.1.2. дійсні члени ЗНКТ, які мають у своєму доробку не менш як 100 опублікованих наукових та науково-популярних краєзнавчих праць просвітницького характеру, серед яких не менш, як 1 монографія;

2.1.3. релігійні діячі (представники традиційних конфесій), які не є членами ЗНКТ та мають ступінь не нижчий за магістра богослов’я або магістра церковної історії і зробили значний внесок у розвиток краєзнавства;

2.1.4. політичні і суспільні діячі України, які не є членами ЗНКТ та мають кваліфікацію не нижчій за бакалавра (спеціаліста) і зробили значний внесок у розвиток ЗНКТ;

2.1.5. учителі біології, історії, географії, філології, які мають стаж педагогічної діяльності не менш, ніж 15 років та плідно займаються краєзнавчою діяльністю;

2.1.6. дійсні члени-засновники ЗНКТ, які на час створення організації мали освітню кваліфікацію бакалавра (спеціаліста) і своєю діяльністю посприяли значному розвитку ЗНКТ та краєзнавства, в цілому.

 

  1. Порядок висування номінантів на почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ»

3.1. Номінанти на почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» можуть бути висунуті:

3.1.1. президентом ЗНКТ;

3.1.2. Ученою радою ЗНКТ;

3.1.3. відділеннями ЗНКТ;

3.1.4. ученими радами вищих навчальних закладів;

3.1.5. державними та громадськими академіями наук;

3.1.6. середніми навчальними закладами Зміївського, Первомайського, Чугуївського та Балаклійського районів Харківської області.

 

3.2. Висувач номінанта звертається із заявою до Ученої ради ЗНКТ з додаванням необхідної інформації по номінанту:

3.2.1. представленням висувача з обґрунтуванням заслуг номінанта;

3.2.2. списком друкованих праць номінанта;

3.2.3. довідкою (у довільній формі) про наукову, педагогічну суспільну та організаційну діяльність номінанта.

 

  1. Порядок присвоєння почесного звання «Почесний магістр ЗНКТ»

4.1. Почесне звання «Почесний магістр ЗНКТ» надається рішенням Ученої ради за результатами відкритого голосування простою більшістю голосів. За умов рівності голосів, голос президента є вирішальним.

4.2. Диплом «Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства» та посвідчення вручаються під час урочистої церемонії, на якій президент виступає з промовою, де характеризує досягнення номінанта у науковій, педагогічній, релігійній, політичній, суспільній діяльності. З відповідною промовою виступає обраний Почесний магістр ЗНКТ. Диплом та посвідчення вручає головний учений секретар.

 

  1. Права Почесного магістра ЗНКТ

5.1. Почесному магістру ЗНКТ щорічно надається можливість прочитати публічну лекцію членам ЗНКТ.

5.2. Почесний магістр ЗНКТ, який не є його членом має право приймати участь у роботі та житті ЗНКТ на правах почесного члена.

5.3. Доповідь Почесного магістра ЗНКТ, зачитана на урочистій церемонії, друкується у «Віснику ЗНКТ».

5.4. Фотопортрет Почесного магістра ЗНКТ розміщується на офіційному сайті і в головному корпусі будівлі ЗНКТ.

 

6. Про компенсаційний внесок

6.1. Особа, якій присвоєне почесне звання «Почесний магістр Зміївського наукового краєзнавчого товариства», вносить компенсаційний внесок у розмірі собівартості виготовлення диплому та посвідчення.