ПОЧЕСНИЙ БАКАЛАВР ЗМІЇВСЬКОГО НАУКОВОГО КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА

Положення

Зміївського наукового краєзнавчого товариства

«Про почесне звання “Почесний бакалавр Зміївського наукового краєзнавчого товариства”»

 

  1. Загальні положення

1.1. Почесне звання «Почесний бакалавр Зміївського наукового краєзнавчого товариства» (далі за текстом – Почесний бакалавр ЗНКТ) встановлюється задля підтвердження та пошани заслуг краєзнавців-аматорів, найбільш наполегливих та успішних у навчанні учнів та студентів, які мають значні досягнення у галузі краєзнавчих досліджень, а також для підвищення ролі та значущості академічної науки.

1.2. Почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» може надаватися дійсним членам Зміївського наукового краєзнавчого товариства (далі за текстом – ЗНКТ), які не мають спеціальної вищої освіти, але зробили вагомий внесок у розвиток краєзнавства. При цьому, одночасно можуть мати почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» не більш як 12 дійсних членів ЗНКТ.

1.3. Почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» може надаватися особам, що не є членами ЗНКТ, але не більше одного звання на рік.

 

  1. Особи, що можуть бути номінантами на звання «Почесний бакалавр ЗНКТ»

2.1. На почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» можуть бути номіновані:

2.1.1. дійсні члени ЗНКТ, не мають спеціальної вищої освіти, але зробили вагомий внесок у розвиток краєзнавства (мають у своєму доробку не менш як 20 опублікованих наукових та науково-популярних краєзнавчих праць просвітницького характеру, серед яких 1–2 монографії);

2.1.2. політичні, суспільні, релігійні (представники традиційних конфесій) діячі, що не є членами Зміївського наукового краєзнавчого товариства та мають вищу освіту не нижче від бакалавра і які сприяли та сприяють розвитку краєзнавства, а також укріплюють матеріально-технічну базу ЗНКТ.

 

  1. Порядок висування номінантів на почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ»

3.1. Номінанти на почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» можуть бути висунуті:

3.1.1. президентом Зміївського наукового краєзнавчого товариства;

3.1.2. Ученою радою Зміївського наукового краєзнавчого товариства;

3.1.3. відділеннями Зміївського наукового краєзнавчого товариства;

3.1.4. Ученими радами вищих навчальних закладів;

3.1.5. державними та громадськими академіями наук.

3.2. Висувачі номінанта звертаються із заявою до Ученої ради Зміївського наукового краєзнавчого товариства з додаванням необхідної інформації по номінанту:

3.2.1. представлення висувача;

3.2.2. список друкованих праць номінанта;

3.2.3. довідка (у довільній формі) про навчальну, наукову, суспільну та організаційну діяльність номінанта.

 

  1. Порядок присвоєння почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ»

4.1. Почесне звання «Почесний бакалавр ЗНКТ» надається рішенням Ученої ради за результатами відкритого голосування простою більшістю голосів. За умов рівності голосів, вирішальним є голос президента.

4.2. Диплом «Почесний бакалавр Зміївського наукового краєзнавчого товариства» та посвідчення вручаються під час урочистої церемонії, на якій президент ЗНКТ виступає з промовою, де характеризує досягнення номінанта у навчальній, науковій, педагогічній, релігійній, політичній, суспільній діяльності. З відповідною промовою виступає обраний Почесний бакалавр ЗНКТ. Диплом та посвідчення вручає головний учений секретар.

 

  1. Права Почесного бакалавра ЗНКТ

5.1. Почесний бакалавр Зміївського наукового краєзнавчого товариства, який не є його членом має право приймати участь у роботі та житті товариства на правах почесного члена.

5.2. Доповідь Почесного бакалавра ЗНКТ, зачитана на урочистій церемонії, друкується у «Віснику ЗНКТ».

 

6. Про компенсаційний внесок

6.1. Особа, якій присвоєне почесне звання «Почесний бакалавр Зміївського наукового краєзнавчого товариства», вносить компенсаційний внесок у розмірі собівартості виготовлення диплому та посвідчення.