Факультет геології, географії, рекреації і туризму ХНУ ім. В. Н. Каразіна

ХНПУ

Сьогодні факультет має значний науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес забезпечують викладачі найвищої кваліфікації, справжні фахівці, закохані у свою справу. На п’яти кафедрах факультету працюють 18 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, доцентів.

Факультет активно співпрацює з 8 університетами дальнього зарубіжжя і більш ніж 20 вищими навчальними закладами Росії, Білорусі, Молдови та інших країн СНД. Укладено угоди з Манчестерським (Велика Британія), Познанським (Польща), Сучавським (Румунія) та Асьютським (Єгипет) університетами про обмін студентами, згідно яких кращі студенти відряджаються на короткочасне навчання та проходження практик за кордоном. Також ведеться активне співробітництво з туристичною компанією TEZ TOUR, за умовами якого студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині (м. Анталья).

Навчальні і виробничі практики проводяться в Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Закарпатті, на Харківщині та за кордоном, зокрема в Росії, Молдові, Білорусі, Туреччині. Теоретична і практична підготовка студентів доповнюються навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають, беручи участь у науковій роботі кафедр.

Випускники факультету одержують направлення на роботу в науково-дослідні інститути, геолого-розвідувальні та пошукові установи, проектно-вишукувальні організації, підприємства та фірми, що займаються зовнішніми економічними зв’язками та плануванням соціально-економічного розвитку, а також середні і вищі навчальні заклади для викладання географії.

На факультеті активно розвивається студентське самоврядування, зокрема ефективна робота студентського наукового товариства факультету (про що свідчить популяризація наукової діяльності та більше число студентів, залучених до наукових досліджень), студентської ради факультету (активна участь в університетських заходах та організація факультетського дозвілля), профспілкового комітету факультету (інформованість студентів про можливі знижки на відпочинок, відвідання закладів культури та інші можливі привілеї).