Головна » Статті » СКЛАД ТОВАРИСТВА » Дійсні члени

КУДЕЛКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ


КУДЕЛКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
КУДЕЛКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
SERGEY MICHAILOVICH KUDELKO


     Народився у м. Москві. 
     У 1974 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького. З 1974 р. – викладач, доцент (затверджений у званні в 1990 р.), професор (з 1997 р.) кафедри історіографії, джерелознавства археології. З 2008 р. – директор Центру краєзнавства ХНУ ім. П.Т. Тронька. З 2009 р. Дійсний член Петровської Академії наук та мистецтв (Санкт-Петербург). 
     Читав загальні курси: історіографія, джерелознавство, методи і методологія історичного дослідження, музеєзнавство, історична географія, методика написання дисертаційних досліджень для аспірантів, історія СРСР на підготовчому відділенні; спецкурси: «Допоміжні історичні дисципліни», «Історична психологія», «Методи джерелознавчого аналізу», «Методика краєзнавчої та музейної роботи в школі», «Історична демографія», «Історична термінологія», «Історична антропологія» та ін. Паралельно в Харьківському педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди, в Харківському інституті культури, Харківському університеті внутрішніх справ, Харківській філії Міжнародного Соломонова університету, Херсонському державному педагогічному університеті, 45-й академічній гімназії (м. Харків), Харківській духовній семінарії – курси новітньої історії країн Европи та Америки, історії Росії та СРСР, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, методів історичного дослідження, методи викладання історії, Автор понад 400 наукових, науково-популярних та методичних праць (псевдоніми С. Метельський та ін.). 
     У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Построение материально-технической базы социализма в СССР (промышленное производство): современная советская историография» (ХДУ, наук. керівник – проф. І. Л. Шерман). 
Лауреат премії ім. Героя Радянського Союзу К. М. Курячего (1983 р.), лауреат Всесоюзного конкурсу молодих учених та спеціалістів з суспільних наук (1985 р.), лауреат премії ім. К. І. Рубинського ЦНБ ХДУ (1997 р.). У 1997 р. присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». В 1997 р. у складі кафедри була присуджена Республіканська премія ім. Д. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців. Був членом спеціалізованої ради історичного факультету. Член редколегії «Вісника Харківського університету» (серія «Історія»), з 1995 р. – заступник редактора «Харківського історіографічного збірника». З 1991 по 1995 рр. і з 2000 по 2008 рр. – заступник декана з наукової роботи. В 1998–2000 рр. – заступник першого проректора ХНУ.
     Під його науковим керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. З 1995 р. – член правління Національної спілки краєзнавців. Член топонімічної та геральдичної комісій при Харківському міськвиконкомі. Член редколегії «Харківського біографічного словника». У 1994–1998 рр. – консультант комісії Харківської обласної ради зі справ науки, культури та духовності, член комісії при міськвиконкомі по присудженню творчих премій. 
В 1999 р. нагороджений орденом «Нестора-літописця» УПЦ, відзнаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003 р.), «Петро Могила» (2008 р.), знаком – «За заслуги» Болгарської академії наук (2007 р.), Почесною відзнакою «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» Міністерства культури і мистецтв України (2004 р.), Почесною грамотою Кабінета Міністрів України, медаллю ім. В.Н. Каразіна (2011 р.).
Обраний членом-кореспондентом Петровської Академії наук і мистецтв (2009 р., Санкт-Петербург).


Основні друковані праці

Вихованці Харківського університету: біобібліогр. довід. / уклад. Б. П. Зайцев, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко та ін. – Х.: Авто-Енергія, 2004. – 250 с.
Історіографічний словник: навч. посіб. для студ. іст. ф-тів ун-тів / С. І. Посохов, С. М. Куделко, Ю. Л. Зайцева та ін. – Х.: Східнорегіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2004. – 320 с.
Історія міста Харкова XX століття. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – 686 с.
Зі змісту: Розвиток культури та спорту [1917–1941 рр.]. – С. 277–292; Освіта. Наука. Культура [сер. 1950-х – поч. 1990 х рр.]. – С. 511–526.
Харківський університет в епоху реорганізації (1920–1933) / С. М. Куделко, О. Л. Рябченко // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х., 2004. – Розд. 4. – С. 301–372.
Василь Назарович Каразін (1773–1842) / А. Г. Болебрух , С. М. Куделко, А. В. Хрідочкін – X.: Авто-Енергія, 2005. – 336 с.
У період пошуків нових форм вищої освіти (1920–1933 рр.) // Харківський університет – рідному місту / В. В. Кравченко, С. І. Посохов, С. М. Куделко та ін. – Х., 2004. – С. 123–140.
История Украины: учеб. пособие для студ. / С. М. Куделко, Н. Н. Савченко, Р. И. Филиппенко. – Х.: Кортес-2001, 2008. – 248 с.
Почесні члени Харківського університету: біобібліогр. довід. / В. І. Кадеєв, С. М. Куделко, О. С. Марченко та ін. – Х.: Тимченко А. М., 2008. – 312 с.
Вкарбовані в літопис науки / уклад.: С. М. Куделко, А. В. Григор`єв. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 208 с.
Харьков: хроника столетий / С. М. Куделко, Л. И. Тарасова. – Х.: Сага, 2010. – 304 с.
Література про нього
Сергій Михайлович Куделко: біобібліогр. покажч. / [уклад. В. Д. Прокопова; вступ. ст. С. І. Посохова, Н. М. Березок; наук. ред. В. К. Міхеєв]. – Х.: Бізнес Інформ, 1999. – 32 с. – (Біобібліографії лауреатів премії ім. К. І. Рубінського; вип. 3).
2-ге вид. – Х., 2011.
Куделко Сергій Михайлович // Краєзнавці України: (сучасні дослідники рідного краю): довід. / голов. ред. П. Т. Тронько. – К.; Кам`янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 111–112.
Куделко Сергій Михайлович // Професори Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: біобібліогр. довід. / [за ред. В. С. Бакірова]. – Х., 2009. – С. 165.
Куделко Сергій Михайлович // Українські історики ХХ століття. Біобібліографичний довідник: Серія «Українські історики». – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 218.

Особиста сторінка на сайті історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна : http://www-history.univer.kharkov.ua/index.php?lang=u&id=92  
Куделко Сергій Михайлович // Вікіпедія. -  Режим доступу :  http://uk.wikipedia.org/wiki/Куделко_Сергій_Михайлович


Категорія: Дійсні члени | Додав: Yurata (11.01.2013)
Переглядів: 2132 | Рейтинг: 0.0/0