Секція слов'янської міфології та філософії ім. Д. М. Дудка

Секція слов’янської міфології та філософії ім. Д. М. Дудкá створена як один з науково-дослідницьких підрозділів Зміївського наукового краєзнавчого товариства. Головною метою відділення є достеменне вивчення розвитку слов’янського язичництва (дохристиянського етапу розвитку духовності) на території історичної Зміївщини, дослідження особливостей міфологічних сюжетів у етнографічному матеріалі даного регіону, опис культових пам’яток археології, вивчення діяльності Г. С. Сковороди та інших філософів Слобожанщини.

Співавтором створення секції та першим її начальником був засновник та дійсний член Товариства, кандидат історичних наук Д. М. Дудко (1956–2014).

Задля досягнення мети по секції слов’янської міфології та філософії плануються до виконання три проекти: «Розвиток язичництва Центральної Слобожанщини», «Філософська думка Центральної Слобожанщини» та «Сакральні археологічні пам’ятки Центральної Слобожанщини».

Проект «Розвиток язичництва Центральної Слобожанщини»

Мета: Вивчення розвитку язичництва на території історичної Зміївщини (Зміївський, Балаклійський, Чугуївський, Первомайський райони Харківської області)».

Очікуваний результат: створення цілісної наукової реконструкції розвитку язичництва на території історичної Зміївщини від часів палеоліту до ХІІ ст. н.е.

Виконавці: дійсні члени Товариства по секції слов’янської міфології та філософії.

Відповідальний редактор та координатор проекту: 

Строки реалізації: по мірі накопичення та обробки необхідної джерельної бази.

 

Проект «Філософська думка Центральної Слобожанщини»

Мета: написання серії наукових робіт, присвячених біографіям та філософській думці видатних слобожанських філософів.

Очікуваний результат: реалізація проекту значно підвищить обізнаність населення регіону з багатим філософським спадком, що сприятиме культурному та інтелектуальному розвитку суспільства.

Виконавці: дійсні члени Товариства по секції слов’янської міфології та філософії.

Відповідальний редактор та координатор проекту:.

Строки реалізації: для кожної монографії (статті) окремо.

 

Проект «Сакральні археологічні пам’ятки Центральної Слобожанщини»

Мета: створення Зводу сакральних та культових археологічних пам’яток території історичної Зміївщини.

Очікуваний результат: реалізація проекту посприяє підвищенню культурного та інтелектуального рівня населення та учнівської молоді регіону, збільшить цікавість до багатої історичної минувшини малої батьківщини, створить необхідну базу для подальшого археологічного вивчення Зміївщини.

Виконавці: дійсні члени Товариства по секції слов’янської міфології та філософії.

Відповідальний редактор та координатор проекту: 

Строки реалізації: для кожної пам’ятки окремо.