Головна » Склад Товариства » Дійсні члени

Буйнов Юрій Володимирович

БУЙНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Народився 19 липня 1952 року в м. Запоріжжі. В 1975 р. з відзнакою закінчив історичний факультет ХДУ, працював учителем історії в школі с. Дублянка Краснокутського району Харківської області та у середній школі № 119 м. Харкова. В 1975–1979 pp. навчався в заочній аспірантурі при кафедрі історіографії, джерелознавства та археології ХДУ, 1981–1983 pp. працював викладачем кафедри історії УРСР, з 1983 p. – викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри історіографії, джерелознавства та археології (затверджений у званні в 1988 p.). Викладав загальні курси: етнографія (етнологія), основи археології, історія первісного суспільства, кількісні методи історичного дослідження, історія України, історія рідного краю; спецкурси: «Методика археологічних досліджень», «Проблеми скіфо-сарматської археології», «Проблеми енеоліту та доби бронзи», «Математичні методи в археології», «Комп’ютерні технології в археології», «Палеологія та історія стародавніх суспільств»; паралельно – курс археології в Харківському педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди. З 1984 p. обіймав посаду заступника декана історичного факультету, з 1991 по 1998 p. – декана факультету. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Бондарихинская культура» (Інститут археології АН УРСР (Київ), наук. керівник – проф. Б. А. Шрамко). Опублікував понад 70 наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць. Відповідальний редактор «Вестника Харьковского университета» (серія «Історія») (1991–1998), голова ради історичного факультету (1991–1998). Керує археологічними розкопками. Під науковим керівництвом Ю. В. Буйнова захищено 2 кандидатські дисертації.

Основні друковані праці
Исследования курганов скифского периода в Валковском р не на Харьковщине / Бандуровский А. В., Буйнов Ю. В. // Археологічні відкриття в Україні 1999–2000 рр. – К., 2001. – С. 72–75.
Бондарихинская и чернолесская культуры: проблема взаимосвязей (по материалам городища у с. Веселое на Харьковщине) // Древности – 2005: Харьк. ист.-археол. ежегодник. – Х., 2005. – С. 246–254.
Раскопки городища скифского времени у хутора Городище на Харьковщины // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001. – К.: Вид-во ІА НАНУ, 2002. – С. 93.
К вопросу об исторических судьбах племен бондарихинской культуры // Рос. археология. – 2006. – № 2. – С. 39–50.
Позднебондарихинские комплексы в раскопе VII поселения Родной Край – 1 / Ю. В. Буйнов, А. В. Корохина // ВХНУ. – 2006. – № 728: Історія. – Вип. 38. – С. 259–272.
Поселення малобудківського типу біля с. Тимченки у басейні р. Сіверський Донець // Археологія. – 2006. – № 1. – С. 42–47.
Поховальні пам’ятки та обряд племен бондарихинської культури // Археологія. – 2006. – № 4. – С. 60–67.
Антропологические материалы из курганов скифского времени у с. Черемушное на Харьковщины / В. Л. Бондаренко, Ю. В. Буйнов, Д. С. Гречко // ВХНУ. – 2007. – № 762: Історія. – Вип. 39. – С. 274–285.
К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры // ВХНУ. – 2009. – № 852: Історія. – Вип. 41. – С. 7–17.
Методичні рекомендації з археологічної практики для студентів І курсу історичного факультету / Буйнов Ю. В., Скирда В. В., Шрамко І. Б. – Х., 2009. – 54 с.
Література про нього
Буйнов Юрий Владимирович // Кафедре историографии, источниковедения и археологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина – 35 лет: биобиблиогр. указ. / [сост. Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов, В. Д. Прокопова]. – Х., 1999. – С. 87.
Буйнов Юрій Володимирович // Історичний факультет: від покоління до покоління / [уклад. В. М. Духопельников, С. М. Куделко]. – Х., 2004. – С. 139–140.


 

Інші члени цього відділення
Категорія членства: Дійсні члени | Сторінку створено (оновлено): 28.06.2014 | Переглядів: 1888
Науково-дослідне (територіальне) відділення: суспільно-гуманітарних наук