Головна » Склад Товариства » Почесні члени

Дяченко Олександр Григорович

ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Кваліфікація

Кандидат історичних наук (1984), археолог за спеціалізацією.

Доцент (1988).

 

Робота

Харківський державний університет імені М.О.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна).

Бєлгородський інжерерно-економічний інститут.

Бєлгородський державний технологічний університет імені В.Г.Шухова.

 

Внесок у вивчення Зміївщини

Протягом багатьох років проводив розкопки на багатошаровому поселенні Занки Зміївського району Харківської області України.

1993 року керував розкопками на археологічному пам'ятнику Змієве городище. За результатами розкопок разом з В.К.Міхеєвим опублікував статтю «Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змеев курган)» у часописі «Хазарский альманах».

 

Його роботи

 1. Дьяченко А. Г. Городище Крапивное – город-крепость на юго-восточном пограничье Руси // Матеріальна та духовна культура Південної Русі. Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В.Й.Довженка (Чернігів – Шестовиця, 16 – 19 липня 2009 р.). Київ – Чернігів, 2012. С. – 102–105.
 2. Дьяченко А. Городище раскрывает тайны... / А.Дьяченко, Д.Дудко // Время. - 1994. - 24 февраля.
 3. Дьяченко А. Г. Отчёт о раскопках и разведках Славянского отряда Скифо-слоавянской экспедиции Харьковского госуниверситета в 1976 году / А.Г.Дьяченко. – Х., 1977 // Архив Института археологии НАН Украины. – №8030.
 4. Дьяченко А. Г. Комплексы I тыс. н.э. из селища Занки (по раскопкам 1976 года) / А.Г.Дьяченко, О.М.Приходнюк, Е.Н.Петренко // Археология Славянского Юго-Востока. – Воронеж, 1991.
 5. Дьяченко А. Г. О культуре населения Днепро-Донской лесостепи в I тыс. н.э. (по материалам селища Занки) / А.Г.Дьяченко // Археология и история Юго-Востока Древней Руси (материалы научной конференции). – Воронеж, 1993. – С. 21–24.
 6. Дьяченко А. Г. Раскопки селища Занки / А. Г. Дьяченко // Археологические открытия 1986 года / Отв. ред. В. П. Шилов. – М., 1988. – С. 275–276.
 7. Дьяченко А. Г. Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змеев курган) / А. Г. Дьяченко, В. К. Михеев // Хазарский альманах. – М.; Иерусалим, 2004. – Т. 2.

 

Роботи про нього та його діяльність

 1. Земля скифов и русичей // Родники Белогорья.
 2. Безымянный город русичей (раскопки на Крапивенском городище) // Сайт Константина Битюгина.
 3. Поздняков Э. Неизвестный древнерусский город» / Э.Поздняков // Красное знамя. - 1996. - 14 августа.
 4. На берегу Везёлки славяне жили ещё в третьем веке // История Белгорода.
 5. Власов Е. Археолог с математическим уклоном / Е.Власов // Технолог. – 2009. – 1 марта.
Інші члени цього відділення
Категорія членства: Почесні члени | Сторінку створено (оновлено): 17.05.2015 | Переглядів: 1838
Науково-дослідне (територіальне) відділення: суспільно-гуманітарних наук